• KTM NAKED

  #GETDUKED

 • KTM 790 DUKE

  THE ORIGINAL SCALPEL

  THE ORIGINAL SCALPEL

  KTM 790 DUKE

  DUKE

  狂暴机车的进化成果

  1994 年,620 cc 单缸开始投入使用,经过进化,已融入了 KTM DUKE 的血统 - 其中,KTM 1290 SUPER DUKE R 堪称王者。

  KTM 890 DUKE R

  有史以来最灵敏的 Duke。

  有史以来最灵敏的 Duke。

  KTM 890 DUKE R