• Mobility Service

  TVOJA MOBILNOST JE ZA NAS ZELO POMEMBNA

  12 MESECEV MOBILITY SERVICE BREZPLAČNO PRI VSAKEM SERVISU IN NAKUPU NOVEGA CESTNEGA VOZILA. 

   

  Z doživljenjskim* Mobility Service KTM boš 12 mesecev varno na poti – in to brezplačno. Z vsakim servisom pri svojem pooblaščenem trgovcu KTM se brezplačna Mobility Service doživljenjsko podaljša do naslednjega servisa oz. največ za 12 mesecev! Zaradi goste in profesionalne mreže pomoči okvare ne povzročajo več preglavic – center za pomoč KTM je na voljo 24 ur dnevno, sedem dni v tednu, 365 dni v letu in po vsej Evropi. Z njim boš v vsakem trenutku READY TO RACE. Za nadaljnje informacije se obrni na pooblaščenega trgovca KTM.

  NEKAJ PREDNOSTI

  • klicni center za pomoč 24/7
  • popravilo na kraju samem ali
  • vleka
  • nastanitev
  • nadomestno vozilo
  • nadaljevanje poti

  Z NAMI VEDNO SEDIŠ TRDNO V SEDLU ...

  PREDEN UKREPAŠ, V PRIMERU OKVARE POKLIČI TELEFONSKO ŠTEVILKO CENTRA ZA POMOČ KTM!

  Upoštevaj, da se plačajo samo tiste storitve, ki jih odobri center za pomoč KTM!

  ŠTEVILKI SERVISA:
  V SLOVENIJI: 080 17 99
  V TUJINI: +386 1 530 5341

  Če motornega kolesa nisi kupil v svoji matični državi, veljajo informacije države proizvajalca.

  DOBRO JE VEDETI
  Plačajo se samo tiste storitve, ki jih odobri center za pomoč KTM. V vsakem primeru okvare pokliči telefonsko številko centra!

  STORITEV MOBILNOSTI JE VELJAVNA ZA MOTORNA KOLESA, KI SO BILA KUPLJENA ALI VZDRŽEVANA V NASLEDNJIH DRŽAVAH: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica

  PODROČJE VELJAVNOSTI
  Za okvare, ki se zgodijo v eni od navedenih držav**.

  POMEMBNA DEJSTVA NA ENEM MESTU
  SODELUJOČI PARTNERJI
  KTM in ARC Europe

  ZAVAROVANA MOTORNA KOLESA
  Motorna kolesa KTM s 24-mesečno garancijo proizvajalca, ki so odobrena za javne ceste.

  UPRAVIČENCI DO STORITEV
  Lastniki ali vozniki in sopotniki

  OBSEG STORITEV
  Dostop do celovite, vseevropske mreže ponudnikov storitev in centra za klice v sili, ki je na voljo 24 ur na dan. Storitve sproži center za pomoč KTM po uspešnem preverjanju identifikacijske številke vozila (VIN), ker je storitev mobilnosti vezana na motorno kolo.

  STORITVE
  POKRITI PRIMERI
  Okvare, vandalizem, tatvina, poskus tatvine**** in primer požara.

  POPRAVILO NA KRAJU SAMEM
  Če vožnje z motornim kolesom ni mogoče začeti ali nadaljevati in se lahko težava reši na kraju samem, organizira center za pomoč KTM popravilo na kraju samem.

  VLEKA
  Če vožnje z motornim kolesom ni mogoče začeti ali nadaljevati in težave ni mogoče rešiti na kraju samem, organizira center za pomoč KTM vleko motornega kolesa do najbližjega trgovca KTM (ali do trgovca v domačem kraju, če je ta oddaljen manj kot 50 km).

  HRANJENJE
  V primeru okvare se motorno kolo hrani do ponovne dostave/prevzema/uničenja, vendar največ 2 tedna.

  NADOMESTNI DELI
  V primeru okvare v tujini organizira center za pomoč KTM, če je to potrebno, dostavo nadomestnih delov pooblaščenemu trgovcu KTM. Stroški dostave vključeni; stroški za nadomestne dele izključeni.

  UNIČENJE V TUJINI
  V primeru vandalizma, požara, tatvine ali poskusa tatvine se organizira uničenje, če se motorno kolo lahko odpiše kot totalka. Transport do mesta uničenja vključen; carina in stroški izvedenca izključeni.

  NASTANITEV
  Če motornega kolesa ni mogoče popraviti na dan, ko je bilo odvlečeno do pooblaščenega trgovca KTM, in če se je okvara zgodila več kot 50 km od bivališča pooblaščenega voznika, se prevzamejo nastanitveni stroški za največ 2 osebi za do 4 nočitve v hotelu s 3 zvezdicami, vključno z zajtrkom.

  STORITEV ZA KLJUČ
  V primeru izgubljenega/ukradenega/zlomljenega ključa se organizira dostava nadomestnega ključa do voznika (stroški dostave vključeni) ali do pooblaščenega trgovca KTM, če je to najboljša rešitev.

  VEDNO TRDNO V SEDLU
  PREVOZNI STROŠKI
  Po potrebi pokrijemo stroške do 77 EUR/okvaro (vključno z DDV-jem) za transport od/do pooblaščenega trgovca KTM, izposoje najemnega vozila, hotela, železniške postaje, letališča itd.

  NADOMESTNO VOZILO
  Če motornega kolesa ni mogoče popraviti na dan, ko je odvlečeno do pooblaščenega trgovca KTM, organizira center za pomoč KTM najemno vozilo (največ kategorije B »Economy«) z brezplačnimi kilometri in standardnim zavarovanjem, dokler popravilo ni opravljeno, vendar največ za 4 delovne dni.*****

  NADALJEVANJE POTI
  Center za pomoč KTM prevzame potne stroške (za največ 2 osebi) od mesta okvare do cilja ali do domačega kraja upravičenega voznika. Priporočena prevozna sredstva:

  • taksi, če je cilj oddaljen manj kot 50 km
  • vlak 1. razreda, če je cilj oddaljen med 50 in 1.000 km
  • let v ekonomskem razredu, če je cilj oddaljen več kot 1.000 km

  PREVOZNE STORITVE
  TRANSPORT POPRAVLJENEGA MOTORNEGA KOLESA
  Stroške prihoda za prevzem popravljenega motornega kolesa od pooblaščenega trgovca KTM prevzame center za pomoč KTM (prevozna sredstva, kot je opisano zgoraj). Če voznik ne more opraviti prevzema, se lahko naroči transport do domačega naslova. Tu pa center za pomoč KTM prav tako povrne samo stroške, ki bi nastali pri neodvisnem prihodu voznika za prevzem vozila. Preostali znesek mora voznik kriti sam. Center za pomoč KTM na zahtevo organizira transport s pomočjo prevoznega podjetja ali strokovne dostavne službe, ki jo voznik neposredno naroči in plača. Kot je navedeno zgoraj, bo center za pomoč KTM po transportu delno povrnil stroške. Ta storitev je na voljo samo v naslednjih primerih:

  • okvara, vandalizem, v primeru požara (tako doma kot tudi v tujini)
  • poskus tatvine (samo v tujini)

  TRANSPORT NEPOPRAVLJENEGA MOTORNEGA KOLESA
  Če motornega kolesa ni mogoče popraviti v roku 4 dni po vleki do pooblaščenega trgovca KTM za popravilo, se motorno kolo – po presoji centra za pomoč KTM – transportira do pooblaščenega trgovca KTM v domačem kraju voznika (večkratni prevoz). Ta storitev je na voljo samo v naslednjih primerih:

  • okvara, vandalizem, v primeru požara (tako doma kot tudi v tujini)
  • poskus tatvine (samo v tujini)

  Vse informacije so na voljo v mapi KTM Mobility Service Folder:

  Download PDF

  * Doživljenjsko pomeni največ 60.000 km ali 8 let – kar koli se zgodi prej – pri 1-valjnih modelih in največ 80.000 km ali 8 let – kar koli se zgodi prej – pri 2-valjnih modelih.

  ** ALB AND, AUT, BEL, BIH, BGR, HRV, CYP, CZE, DNK (vključno s Ferskimi otoki), EST, FIN, FRA (evropski teritoriji in otok Réunion), FYROM, DEU, GRC, HUN, ISL, IRL, ITA, SMR, VAT, LVA, LTU, LUX, MLT, MCO, NLD, NOR, POL, PRT, ROU, SRB, RUS, MNE, Kosovo, SVK, SVN, ESP, SWE, CHE, LIE, TUR in GBR (evropski teritoriji, vključno z Gibraltarjem in Kanalskimi otoki).

  *** Za vozila z 1-valjnim motorjem: največ 60.000 km ali 8 let, glede na to, kaj se zgodi prej; za vozila z 2-valjnim motorjem: največ 80.000 km ali 8 let, glede na to, kaj se zgodi prej
  **** Tatvina in poskus tatvine pokrita, če se okvara zgodi v tujini
  ***** Veljajo splošni pogoji poslovanja za najem vozila