• Mobility Service

  TAVO MOBILUMAS MUMS YRA SVARBIAUSIAS DALYKAS

  12 MĖNESIŲ NEMOKAMA PASLAUGA MOBILITY SERVICE PERKANT IR PRIŽIŪRINT NAUJĄ KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĘ. 

   

  Su visą gaminio eksploatavimo laikotarpį teikiama* KTM paslauga Mobility Service galėsi saugiai keliauti 12 mėnesių, ir visa tai – nemokamai. Kiekvieną kartą atlikus techninę priežiūrą pas savo KTM įgaliotąjį prekybos atstovą, visą gaminio eksploatavimo laikotarpį tavo nemokama paslauga Mobility Service pratęsiama kaskart iki kito apsilankymo techninės priežiūros centre, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių! Plataus ir profesionalaus pagalbos tinklo dėka staigūs gedimai daugiau nebekels galvos skausmo – KTM pagalbos centras veikia visoje Europoje 24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę, 365 dienas per metus. Jis tau padės bet kuriuo metu būti READY TO RACE. Daugiau informacijos gausi susisiekęs su savo KTM įgaliotuoju prekybos atstovu.

  TAI – TIK KAI KURIE IŠ TAU SUTEIKIAMŲ PRIVALUMŲ

  • 24/7 karštosios linijos paslauga
  • Remontas vietoje arba
  • Nuvilkimas
  • Apgyvendinimas
  • Pakaitinė transporto priemonė
  • Kelionės tęsimas

  VISUOMET PADĖSIME TAU NESUSTOTI...

  ĮVYKUS INCIDENTUI, PRIEŠ IMDAMASIS VEIKSMŲ PIRMIAUSIAI PASKAMBINK KTM PAGALBOS CENTRO KARŠTĄJA LINIJA!

  Įsidėmėk, kad apmokamos tik tos paslaugos, kurios suderintos su KTM pagalbos centru!

  PASLAUGOS NUMERIAI:
  TARPTAUTINĖ: +37052053890

  Jei motociklą pirkai ne savo gimtojoje šalyje, tai galioja kilmės šalies informacija.

  SVARBU ŽINOTI
  Apmokamos tik tos paslaugos, kurios suderintos su KTM pagalbos centru. Kiekvieno incidento atveju skambink pagalbos centro karštąja linija!

  MOBILUMO UŽTIKRINIMO PASLAUGA GALIOJA MOTOCIKLAMS, ĮSIGYTIEMS ARBA PRIŽIŪRIMIEMS ŠIOSE ŠALYSE: Austrijoje, Belgijoje, Čekijos Respublikoje, Danijoje, Estijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Norvegijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Vengrijoje, Vokietijoje.

  GALIOJIMO TERITORIJA
  Jei incidentai įvyksta bet kurioje iš išvardytų šalių**.

  SVARBIAUSI FAKTAI TRUMPAI
  BENDRADARBIAUJANTYS PARTNERIAI
  KTM ir ARC Europe

  GALIOJA MOTOCIKLAMS
  KTM motociklai, kuriems taikoma 24 mėnesių gamintojo garantija ir kurie yra patvirtinti važinėti viešaisiais keliais.

  NAUDOS GAVĖJAS
  Savininkas arba vairuotojas ir keleivis

  PASLAUGOS APIMTIS
  Galimybė pasinaudoti plataus, visoje Europoje veikiančio paslaugų teikėjų tinklo ir 24 valandas per parą veikiančio avarinių skambučių centro paslaugomis. KTM pagalbos centro paslaugos teikiamos gavus transporto priemonės identifikacinio numerio (VIN) patvirtinimą, nes mobilumo užtikrinimo paslauga susiejama su motociklais.


  PASLAUGOS
  GALIOJA ĮVYKIAMS
  Incidento, vandalizmo, vagystės, bandymo pavogti**** ir gaisro atvejais.

  REMONTAS VIETOJE
  Jei negalima pradėti arba tęsti kelionės motociklu ir pašalinti įvykio padarinių vietoje, KTM pagalbos centras suorganizuoja remontą vietoje.

  NUVILKIMAS
  Jei negalima pradėti arba tęsti kelionės motociklu ir jo negalima suremontuoti vietoje, KTM pagalbos centras organizuoja jo nuvilkimą iki artimiausio KTM įgaliotojo prekybos atstovo (arba vietinio atstovo, jei jis yra arčiau nei už 50 km).

  SAUGOJIMAS
  Incidento atveju motociklo saugojamas iki pakartotinio pristatymo / atsiėmimo / utilizavimo, bet ne ilgiau kaip 2 savaites.

  ATSARGINĖS DALYS
  Incidentui įvykus užsienyje, prireikus KTM pagalbos centras organizuoja atsarginių dalių pristatymą KTM įgaliotajam prekybos atstovui. Pristatymo išlaidos įskaičiuotos; atsarginių dalių kaina – ne.

  UTILIZAVIMAS UŽSIENYJE
  Vandalizmo, gaisro, bandymo pavogti ar vagystės atveju, kai motociklas laikomas visiškai sugadintu, organizuojamas jo utilizavimas. Transportavimo išlaidos į utilizavimo vietą įskaičiuotas; ekspertizės išlaidos ir muitinės mokesčiai – ne.

  APGYVENDINIMAS
  Jei motociklo nepavyksta suremontuoti tą pačią dieną, kai jis buvo nuvilktas pas KTM įgaliotąjį prekybos atstovą, ir jei incidentas įvyko daugiau kaip už 50 km nuo įgalioto vairuotojo gyvenamosios vietos, apgyvendinimo išlaidos padengiamos už daugiausiai 2 asmenų 4 nakvynes su pusryčiais 3 žvaigždučių kategorijos viešbutyje.

  RAKTŲ PASLAUGA
  Pametus / sulaužius raktą arba jį praradus dėl vagystės, organizuojamas atsarginio rakto pristatymas vairuotojui (pristatymo išlaidos įskaičiuotos) arba KTM įgaliotajam prekybos atstovui, kai tai laikoma pačiu tinkamiausiu sprendimu.

  PADĖSIME NESUSTOTI
  KELIONĖS IŠLAIDOS
  Prireikus suteikiamas vietos transportas daugiausiai už 77 EUR (su PVM) vienam incidentui, kurie yra skirti nuvažiuoti iki KTM įgaliotojo prekybos atstovo, automobilių nuomos agentūros, viešbučio, stoties, oro uosto ar kitų objektų arba iš jų sugrįžti.

  PAKAITINĖ TRANSPORTO PRIEMONĖ
  Jei motociklo neįmanoma suremontuoti tą pačią dieną, kai jis nuvilktas pas KTM įgaliotąjį prekybos atstovą, KTM pagalbos centras suorganizuoja nuomojamą automobilį (ne aukštesnės nei B kategorijos, ekonominės klasės), įsk. neribotą ridą ir standartinį draudimą, kol bus baigtas remontas, bet ne ilgiau kaip 4 darbo dienoms.*****

  KELIONĖS TĘSIMAS
  KTM pagalbos centras padengia kelionės išlaidas (daugiausiai 2 asmenims) už kelionę iš incidento vietos į kelionės tikslą arba įgalioto vairuotojo gyvenamąją vietą. Rekomenduojamos transporto rūšys:

  • taksi, jei iki kelionės tikslo liko mažiau kaip 50 km,
  • kelionė traukiniu pirmąja klase, jei iki kelionės tikslo liko nuo 50 iki 1000 km,
  • skrydis lėktuvu (ekonominės klasės vietos), jei iki kelionės tikslo liko daugiau kaip 1000 km.

  TRANSPORTAVIMO PASLAUGA
  SUREMONTUOTO MOTOCIKLO TRANSPORTAVIMAS
  Atvykimo atsiimti (tokiomis pačiomis transporto priemonėmis, kokios išvardintos anksčiau) pataisyto motociklo iš KTM įgaliotojo atstovo išlaidas padengia KTM pagalbos centras. Jei vairuotojas negali pasiimti motociklo, jis gali būti pergabentas gyvenamosios vietos adresu. Tačiau tokiu atveju KTM pagalbos centras padengia taip pat tik tokias išlaidas, kurios būna patiriamos vairuotojui savarankiškai vykstant atsiimti transporto priemonės. Likusią sumą sumoka pats vairuotojas. Kliento prašymu KTM pagalbos centras suorganizuoja pergabenimą, kurį vykdo transporto įmonė arba profesionali pristatymo paslaugas teikianti įmonė, o paveda ir už jį sumoka pats vairuotojas. Kaip jau minėta anksčiau, išlaidas už pergabenimą iš dalies padengia KTM pagalbos centras. Ši paslauga teikiama tik:

  • staigaus gedimo, vandalizmo, gaisro atvejais (šalies viduje ir užsienyje),
  • bandymo pavogti atveju (tik užsienyje).

  NESUREMONTUOTO MOTOCIKLO TRANSPORTAVIMAS
  Jei nuvilkus motociklą pas KTM įgaliotąjį prekybos atstovą negalima jo suremontuoti per 4 darbo dienas, motociklas KTM pagalbos centro nuožiūra transportuojamas pas KTM įgaliotąjį prekybos atstovą vairuotojo gyvenamojoje vietoje (įvairiais transportavimo būdais). Ši paslauga teikiama tik:

  • staigaus gedimo, vandalizmo, gaisro atvejais (šalies viduje ir užsienyje),
  • bandymo pavogti atveju (tik užsienyje).

  Visą informaciją rasi KTM Mobility Service lankstinuke:

  Download PDF

  * Visą gaminio eksploatavimo laikotarpį reiškia ne daugiau kaip 60 000 km arba 8 metus (atsižvelgiant į tai, kuri vertė anksčiau pasiekiama) 1 cilindro modeliams ir ne daugiau kaip 80 000 km arba 8 metus (atsižvelgiant į tai, kuri vertė anksčiau pasiekiama) 2 cilindrų modeliams.

  **ALB, AND, AUT, BEL, BGR, HRV, CYP, CZE, DNK (įsk. Farerų salas), EST, FIN, FRA (Europos teritorijos ir Reunjonas), FYROM, DEU, GRC, HUN, ISL, IRL, ITA, SMR, VAT, LVA, LTU, LUX, MLT, MCO, NLD, NOR, POL, PRT, ROU, SRB, RUS, MNE, Kosovas, SVK, SVN, ESP, SWE, CHE, LIE, TUR ir GBR (Europos teritorijos ir Gibraltaras bei Normandijos salos).

  *** 1 cilindro modeliams – ne daugiau kaip 60 000 km arba 8 metai (atsižvelgiant į tai, kuri vertė anksčiau pasiekiama); 2 cilindrų modeliams – ne daugiau kaip 80 000 km arba 8 metai (atsižvelgiant į tai, kuri vertė anksčiau pasiekiama).
  **** Apsauga nuo vagystės ir bandymo pavogti galioja esant užsienyje.
  ***** Galioja bendrosios transporto priemonių nuomos paslaugų teikėjų sąlygos.