KTM ADVENTURE ROAdSHOW ANDENNE

 

 

 

 

DATE: 25.09.2021

LOCATION: ANDENNE, BELGIUM

Google Maps LINK

COORDINATES: 50°29'27.404"N 5°2'51.732"E

 

 

NL // 

Wat kun je verwachten?
 • Een exclusief evenement dat de KTM Adventure community samenbrengt
 • De gelegenheid om de 2021 Adventure serie van KTM uit te proberen
 • Speciale geschenken voor KTM-fans
 • Off-road demonstratie op de KTM 890 Adventure
 • Initiatie in off-road rijden met instructeur (tips en trucs)
 • Kampeerterrein met faciliteiten (WC + DOUCHES)
 • Varken aan het spit en saladebar inbegrepen op het zaterdagavondmenu
 • 2 drankjes
 • ADVENTURE en KTM BELEVING
 • Ontbijt op zondagochtend
 • GPS tracks voor de ritten op zondag (Straat: 200 km ; Off-road: 150 km)

 

Wat moet je doen om deel uit te maken van de KTM ADVENTURE ROADSHOW?
 • Vul het online inschrijvingsformulier in (vanaf 15 juli 2021 om 8 uur)
 • Betaal de toegangsprijs van 150,00 € en je maakt deel uit van dit exclusieve evenement (+25,00 € per begeleider)
 • Beperkte hoeveelheid tickets! Er zijn slechts 80 plaatsen!

 

Wat is ook belangrijk?

Om aan het evenement deel te nemen is het verplicht een KTM ADVENTURE motor te hebben met kenteken, voertuigdocumenten, een volledig verzekerde, passende uitrusting (inclusief regenkleding).

We verwelkomen je graag op zaterdag 25 september vanaf 10 uur in het Chérimont off-road centrum. Een foodtruck zal op zaterdagmiddag beschikbaar zijn, de lunch op zondag is niet inbegrepen. Het vertrek op zondag 26 september is individueel.

Het is mogelijk een metgezel mee te nemen, die niet zal meerijden. Geef dit aan bij je reservering en voeg het bedrag van 25,00€ toe aan de bevestigingstransfer (175,00€ voor 2 plaatsen).

Adres: Chemin de Chérimont 372, 5300 Andenne

 

Wil je de geheel nieuwe KTM Adventure Modellen 2021 rijden zonder deel te nemen aan THE ADVENTURE ROADSHOW?

Je bent meer dan welkom op zaterdag of zondag tussen 10 uur en 16 uur.  Anders ben je welkom bij je plaatselijke officiële KTM dealer voor meer informatie en om een proefrit te regelen.

Je kunt ook onze website www.ktm.com bezoeken om een overzicht te krijgen van alle nieuwe Adventure modellen.

 

Gezondheidsmaatregelen Covid19

Afhankelijk van de ontwikkeling van de Covid19-pandemie zullen wij u in de komende weken informeren over gezondheidsmaatregelen die tijdens het evenement in acht moeten worden genomen.

 

 

EN //

What can you expect?
 • An exclusive event bringing together the KTM Adventure community
 • The opportunity to try the 2021 Adventure range from KTM
 • Special gifts for KTM fanatics
 • Off-road riding with instructor (tips and tricks)
 • Camping area with facilities
 • Spit-roaster pig and bar salad included on the Saturday evening menu
 • 2 drinks
 • ADVENTURE and community feeling
 • Breakfast on Sunday morning
 • GPS tracks for Sunday rides (Street: 200 km; Off-road: 150 km)

 

What you have to do to be part of the KTM ADVENTURE ROADSHOW?
 • Complete the online registration from (starting 15th July 2021 à 8 AM)
 • Please pay the admission of 150,00 € and you will be part of this exclusive event (+25,00 € for pillion)
 • Limited amount of tickets! Only 80 tickets can be purchased

 

What is also important?

To attend the event it is mandatory to have a KTM ADVENTURE bike with registration plate, vehicle documents, a fully comprehensive insurance appropriate equipment (including rainwear).

We are happy to welcome you on Saturday, 25th September from 10AM at the Chérimont off-road center. A food truck will be available on Saturday lunch, Sunday lunch is not included. The departure on Sunday, 26th September is individual.

It is possible to bring a companion, who will not ride. Please indicate this when making your reservation and add the amount of 25,00€ to the confirmation transfer (175,00€ for 2 spots).

Adress: Chemin de Chérimont 372, 5300 Andenne

 

You want to ride the all new KTM ADVENTURE Models 2021 without taking part at the ADVENTURE ROADSHOW?

You are more than welcome on Saturday or Sunday between 10am and 4pm.  Alternatively, you are more than welcome to visit your official KTM dealer to get more information and arrange test rides. You can also visit out Website www.ktm.com to get an Overview about all new ADVENTURE Models.

 
Covid19 health measures

Depending on the evolution of the Covid19 pandemic, we will inform you in the coming weeks about health measures to be respected during the event. 

 

 

 

REGISTER NOW! / NU AANMELDEN!