ประกาศทางกฎหมาย

© KTM Sportmotorcycle GmbH. สงวนลิขสิทธิ์

องค์ประกอบใดๆ และทั้งหมดที่มองเห็นได้และไม่สามารถมองเห็นได้ของเว็บไซต์นี้ โดยเฉพาะวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ ข้อความ เสียง และกราฟิก รวมถึงการจัดตำแหน่ง ได้รับการคุ้มครองภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาของเว็บไซต์ KTM ไปใช้ เปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ส่งมอบ เผยแพร่ หรือทำให้สามารถใช้งานโดยบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า เว็บไซต์ KTM บางเว็บไซต์ยังมีเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามอีกด้วย เครื่องหมายการค้าทั้งหมดบนเว็บไซต์ KTM ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีผลบังคับใช้กับฉลาก ตราสัญลักษณ์ โลโก้หรือป้ายชื่อของบริษัท KTM เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอื่นโดยชัดแจ้ง 

ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ KTM เช่น โดยเฉพาะลิขสิทธิ์และสิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และการออกแบบ ได้รับการคุ้มครอง ในบริบทที่ซึ่งมีการชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าไม่มีการให้อนุญาตการใช้สิทธิเหล่านี้ผ่านเว็บไซต์เหล่านี้โดย KTM หรือบุคคลที่สาม 

แม้ว่าเว็บไซต์ KTM จะถูกสร้างขึ้นด้วยความรอบคอบอย่างสูงสุด KTM ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในที่นี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ KTM จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ KTM ยกเว้นในกรณีที่เป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ KTM

KTM ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา