• Warranty

 • ZÁRUKA

  KTM znamená spoľahlivosť a kvalitu. Natoľko dôverujeme našim výrobkom, že na cestné motocykle poskytujeme záruku výrobcu 24 mesiacov. Na zaistenie práva na záručnú opravu je potrebné vykonávať profesionálny servis a prehliadky autorizovanými predajcami KTM.

  WORRY-FREE FOR A LIFETIME

  Our bikes come with a 24-month manufacturer's warranty, as we have faith in our products. So that you can also ride into the future with complete peace of mind, we have come up with a KTM warranty package to keep all your worries at bay. 

  WARRANTY FOR NEW AND USED MOTORCYCLES

  The warranty applies to almost all components. The only exceptions are typical consumable parts like brake pads, tires, and bulbs. The KTM warranty package also applies in case of damages that occur repeatedly over the lifespan of the vehicle. All labor and material costs for repairs will be covered for bikes up to 50,000 km*. Only after your bike has passed this threshold do you pay a value-based proportion of the costs based on the actual kilometer reading (parts only).

  IT GETS BETTER

  With the extended warranty you can have any damage quickly and easily repaired at an authorized KTM dealer – and that's not all! You can also transfer the extended warranty to your bike's next owner, so that even used bikes can be ridden without a care in the world, boosting the resale value of your bike in the process! 

  TERMS AND CONDITIONS:

  • The motorcycle has been purchased from an authorized KTM dealer in one of the participating countries (Belgium, Germany, France, Italy, Luxembourg, Netherlands, Austria, Poland, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, Czech Republic, or Hungary).
  • All services have been carried out in good time by an authorized KTM dealer and entered in Dealer.net.
  • All changes of owner have been registered.
  • For more details please contact your KTM dealer.

  The warranty applies to almost all components. The only exceptions are typical consumable parts like brake pads, tires, and bulbs. The KTM warranty package also applies in case of damages that occur repeatedly over the lifespan of the vehicle.

  YOUR BENEFITS:

  • Comprehensive warranty cover for up to 12 years or 80,000 km, whichever comes first
  • Comprehensive coverage of repair costs
  • European-wide validity
  • Proportional refund of premiums paid in the event of theft or actual total loss
  • All repairs handled quickly and easily via an authorized KTM dealer
  • Your warranty pass documents your rights under the warranty and your motorcycle's regular workshop maintenance 
  • Your customer card ensures fast assistance across Europe for services covered by the warranty
  • *Subject to the specific conditions of the insurer, CG Car-Garantie Versicherungs-AG.

  EXTENDED WARRANTY

  CELÝ ŽIVOT BEZ STAROSTÍ

  Naše cestné motocykle majú záruku výrobcu 24 mesiacov, pretože našim výrobkom dôverujeme. Aby si aj potom mohol bez obáv pokračovať v jazde, pripravili sme pre teba balík záruky KTM, vďaka ktorému nebudeš mať starosti. 

  ZÁRUKA NA NOVÉ A JAZDENÉ MOTOCYKLE

  S motocyklom KTM si „ready to race“ – a to vždy vybavený najvyššou mierou bezpečnosti a kvality, keďže so záručným balíčkom KTM Extended Warranty si spoľahlivo chránený na všetkých tvojich cestách. Krátko pre vypršaním KTM-záruky výrobcu si môžeš uzatvoriť nadväzujúcu záruku na 12 alebo 24 mesiacov a jazdiť tak bez akýchkoľvek starostí, nákladov na opravu a bezpečne ďalšich 10 rokov.* Túto záruku si môžeš krátko pred jej vypršaním predĺžiť o ďalších 12 mesiacov, opakovane (až do veku vozidla 12 rokov od jeho prvej registrácie alebo do celkového počtu 80 000 najazdených kilometrov).

  Záruka sa vzťahuje takmer na všetky konštrukčné diely. Nevzťahuje sa len na typické opotrebiteľné diely, ako napríklad brzdové obloženie, pneumatiky, žiarovky. Záručný balík KTM sa vzťahuje aj na škody, ktoré sa v priebehu platnosti záruky vyskytnú viackrát. Bližšie informácie ti rád osobne poskytne tvoj autorizovaný predajca KTM.

  Pri opravách sú hradené všetky náklady na prácu a materiál a to aj v tom prípade, ak sa na tvojom vozidle vyskytne škoda viackrát. Až po najazdení viac ako 50 000 kilometrov zaplatíš - len pri nákladoch za materiál - odstupňovaný vlastný podiel podľa odpovedajúcej hodnoty, na základe skutočne najazdených kilometrov.

  IDE TO EŠTE LEPŠIE

  Vďaka Extended Warranty si škodové udalosti vybavíš úplne nebyrokraticky u autorizovaného predajcu KTM – a to najlepšie ešte len príde! Toto predĺženie záruky môžeš previesť dokonca aj na nových kupujúcich, takže bez obáv môžeš jazdiť aj na ojazdených bajkoch a hodnota Tvojho starého motocykla sa pri opätovnom predaji zvyšuje. 

  PODMIENKY:

  • Motocykel bol zakúpený od autorizovaného predajcu KTM v jednej zo zúčastnených krajín (Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Česká republika alebo Maďarsko).
  • Všetky servisné práce a údržba boli vykonané včas autorizovaným predajcom KTM a boli zaznamenané na Dealer.net.
  • Všetky zmeny majiteľa motocykla boli zaregistrované.
  • Predĺženie záruky sa zjednáva v čase nákupu alebo počas 24-mesačnej záruky výrobcu.
  • Viac informácií získaš od predajcu KTM.

  VÝHODY, KTORÉ ZÍSKAŠ:

  • Komplexné záručné krytie až do 12 rokov alebo do 80 000 km
  • Rozsiahla ochrana nákladov na opravu
  • Alikvotná refundácia poistného v prípade totálnej škody alebo krádeže
  • Celoeurópska platnosť
  • Zvýšenie hodnoty pri ďalšom predaji, pretože predĺženie záruky zostáva v platnosti aj pri predaji motocykla
  • Spracovanie u Tvojho autorizovaného predajcu KTM bez zbytočnej byrokracie
  • Tvoj záručný pas preukazuje nárok na záruku a na pravidelnú dielenskú starostlivosť o Tvoj motocykel. 
  • Tvoja zákaznícka karta Ti pri uplatňovaní záruky ponúka rýchlu pomoc v celej Európe

  * Podľa podrobných podmienok poisťovne CG Car Garantie Versicherungs AG.