• MOBILITY SERVICE

 • TVOJA MOBILITA JE NAŠOU PRIORITOU ČÍSLO JEDNA

  12 MESAČNÁ BEZPLATNÁ SLUŽBA MOBILITY PRI KAŽDOM NOVOM NÁKUPE A SERVISE CESTNÉHO VOZIDLA. 

  So službou Mobility Service spoločnosti KTM na celú dobu životnosti* si bezpečne na cestách celých 12 mesiacov – a to zadarmo. S každou servisnou prehliadkou u autorizovaného predajcu značky KTM sa bezplatná služba Mobility Service na celú dobu životnosti predlžuje do ďalšej servisnej prehliadky, resp. maximálne o 12 mesiacov! Vďaka hustej a profesionálnej sieti asistenčných služieb už poruchy nespôsobujú hlavybôľ – asistenčné centrum KTM je k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni, 365 dní do roka po celej Európe. S ním si vždy READY TO RACE. Viac informácií získaš od svojho autorizovaného predajcu KTM.

  Upozorňujeme, že uhradené budú iba plnenia, ktoré odsúhlasí asistenčné stredisko KTM!

  ČÍSLA NA SERVIS:

  MEDZINÁRODNE:  +421 2 4920 5947

  Ak si si motocykel nezakúpil vo svojej domovskej krajine, platia informácie krajiny pôvodu. Všetky informácie nájdeš v priečinku KTM Mobility Service: