• MOBILITY SERVICE

 • TVOJA MOBILITA JE NAŠOU PRIORITOU ČÍSLO JEDNA

  12 MESAČNÁ BEZPLATNÁ SLUŽBA MOBILITY PRI KAŽDOM NOVOM NÁKUPE A SERVISE CESTNÉHO VOZIDLA.

   

  So službou Mobility Service spoločnosti KTM na celú dobu životnosti* si bezpečne na cestách celých 12 mesiacov – a to zadarmo. S každou servisnou prehliadkou u autorizovaného predajcu značky KTM sa bezplatná služba Mobility Service na celú dobu životnosti predlžuje do ďalšej servisnej prehliadky, resp. maximálne o 12 mesiacov! Vďaka hustej a profesionálnej sieti asistenčných služieb už poruchy nespôsobujú hlavybôľ – asistenčné centrum KTM je k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni, 365 dní do roka po celej Európe. S ním si vždy READY TO RACE. Viac informácií získaš od svojho autorizovaného predajcu KTM.

  NIEKTORÉ Z TVOJICH VÝHOD

  • Nepretržitá telefónna servisná linka
  • Oprava na mieste alebo
  • Odtiahnutie
  • Ubytovanie
  • Náhradné vozidlo
  • Pokračovanie v ceste

  S NAMI SEDÍŠ VŽDY PEVNE V SEDLE ...

  AK DÔJDE K PORUCHE, SKÔR NEŽ ČOKOĽVEK UROBÍŠ, KONTAKTUJ LINKU ASISTENČNÉHO STREDISKA SPOLOČNOSTI KTM!

  Upozorňujeme, že uhradené budú iba plnenia, ktoré odsúhlasí asistenčné stredisko KTM!

   

  SERVISNÉ ČÍSLA:
  ZAHRANIČIE: +421 2 4920 5947

  Ak si si motocykel nezakúpil vo svojej domovskej krajine, platia informácie krajiny pôvodu.

  SLUŽBA MOBILITY SA VZŤAHUJE NA MOTOCYKLE ZAKÚPENÉ ALEBO SERVISOVANÉ V TÝCHTO KRAJINÁCH: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko

  Všetky informácie nájdeš v priečinku KTM Mobility Service:

  Download PDF

  * Celá doba životnosti pri jednovalcovom modeli znamená maximálne 60 000 km alebo 8 rokov (platí skoršia z oboch možností). V prípade dvojvalcového modelu je to 80 000 km alebo 8 rokov (platí skoršia z oboch možností).