• Mobility Service

  TVOJA MOBILITA JE NAŠOU PRIORITOU ČÍSLO JEDNA

  12 MESAČNÁ BEZPLATNÁ SLUŽBA MOBILITY PRI KAŽDOM NOVOM NÁKUPE A SERVISE CESTNÉHO VOZIDLA. 

   

  So službou Mobility Service spoločnosti KTM na celú dobu životnosti* si bezpečne na cestách celých 12 mesiacov – a to zadarmo. S každou servisnou prehliadkou u autorizovaného predajcu značky KTM sa bezplatná služba Mobility Service na celú dobu životnosti predlžuje do ďalšej servisnej prehliadky, resp. maximálne o 12 mesiacov! Vďaka hustej a profesionálnej sieti asistenčných služieb už poruchy nespôsobujú hlavybôľ – asistenčné centrum KTM je k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni, 365 dní do roka po celej Európe. S ním si vždy READY TO RACE. Viac informácií získaš od svojho autorizovaného predajcu KTM.

  NIEKTORÉ Z TVOJICH VÝHOD

  • Nepretržitá telefónna servisná linka
  • Oprava na mieste alebo
  • Odtiahnutie
  • Ubytovanie
  • Náhradné vozidlo
  • Pokračovanie v ceste

  S NAMI SEDÍŠ VŽDY PEVNE V SEDLE ...

  AK DÔJDE K PORUCHE, SKÔR NEŽ ČOKOĽVEK UROBÍŠ, KONTAKTUJ LINKU ASISTENČNÉHO STREDISKA SPOLOČNOSTI KTM!

  Upozorňujeme, že uhradené budú iba plnenia, ktoré odsúhlasí asistenčné stredisko KTM!

  SERVISNÉ ČÍSLA:
  ZAHRANIČIE: +421 2 4920 5947

  Ak si si motocykel nezakúpil vo svojej domovskej krajine, platia informácie krajiny pôvodu.

  UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
  Uhradené budú iba plnenia, ktoré odsúhlasí asistenčné stredisko KTM. V prípade akejkoľvek poruchy zavolajte na linku asistenčného strediska!

  SLUŽBA MOBILITY SA VZŤAHUJE NA MOTOCYKLE ZAKÚPENÉ ALEBO SERVISOVANÉ V TÝCHTO KRAJINÁCH: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko

  ÚZEMIE PLATNOSTI
  Poruchy, ku ktorým dôjde v jednej z uvedených krajín**.

  ZÁKLADNÉ FAKTY V SKRATKE
  KOOPERAČNÝ PARTNER
  KTM a ARC Europe

  POISTENÉ MOTOCYKLE
  Motocykle KTM s 24-mesačnou zárukou výrobcu, homologizované pre prevádzku na verejných komunikáciách.

  OPRÁVNENÁ OSOBA
  Vlastník alebo vodič a spolujazdec

  ROZSAH PLNENIA
  Prístup k rozsiahlej celoeurópskej sieti poskytovateľov služieb a tiesňovému call-centru, ktoré poskytuje svoje služby 24 hodín denne. Služby bude zabezpečovať asistenčné stredisko spoločnosti KTM po úspešnom overení čísla VIN (identifikačné číslo vozidla), pretože služba mobility sa vzťahuje na konkrétny motocykel.

  PLNENIA
  KRYTÉ UDALOSTI
  Poruchy, vandalizmus, krádež, pokus o krádež**** a požiar.

  OPRAVA NA MIESTE
  Ak sa s motocyklom nedá vydať na cestu alebo pokračovať v ceste a problém sa dá vyriešiť priamo na mieste, asistenčné stredisko spoločnosti KTM zabezpečí opravu priamo na mieste.

  ODTIAHNUTIE
  Ak sa s motocyklom nedá vydať na cestu alebo pokračovať v ceste a motocykel sa nedá opraviť priamo na mieste, asistenčné stredisko spoločnosti KTM zabezpečí odtiahnutie motocykla k najbližšiemu autorizovanému predajcovi značky KTM (alebo domovskému predajcovi, ak sa nachádza vo vzdialenosti do 50 km od miesta poruchy).

  USKLADNENIE
  V prípade poruchy sa zabezpečí uskladnenie motocykla až do spätného dodania/vyzdvihnutia/zošrotovania počas maximálne 2 týždňov.

  NÁHRADNÉ DIELY
  Pri poruche v zahraničí asistenčné stredisko spoločnosti KTM v prípade potreby zabezpečí dodanie náhradných dielov autorizovanému predajcovi značky KTM. Dodacie náklady sú kryté, náklady na náhradné diely nie sú kryté.

  ZOŠROTOVANIE V ZAHRANIČÍ
  V prípade vandalizmu, požiaru, pokusu o krádež alebo krádeže, ak sa motocykel považuje za totálnu škodu, zabezpečí sa zošrotovanie. Preprava na miesto šrotovania je krytá, colné poplatky a náklady na odborné zásahy nie sú kryté.

  UBYTOVANIE
  Ak sa oprava motocykla nedá zabezpečiť v deň odtiahnutia k autorizovanému predajcovi značky KTM a ak k poruche došlo vo vzdialenosti viac ako 50 km od bydliska autorizovaného vodiča, budú kryté náklady na ubytovanie s raňajkami pre max. 2 osoby na max. 4 noci v 3-hviezdičkovom hoteli.

  KĽÚČOVÁ SLUŽBA
  Pri strate/odcudzení/zlomení kľúča – pokiaľ sa to považuje za najvhodnejšie riešenie – bude zabezpečené dodanie náhradného kľúča vodičovi (vrátane nákladov na doručenie) alebo autorizovanému predajcovi značky KTM.

  PEVNE V SEDLE
  CESTOVNÉ NÁKLADY
  V prípade potreby preberáme na seba náklady do max. výšky 77 € na jednu poruchu (vrátane DPH) za prepravu k príslušnému autorizovanému predajcovi motocyklov KTM a späť, prípadne do požičovne automobilov, hotela, na železničnú stanicu, letisko a pod.

  NÁHRADNÉ VOZIDLO
  Ak sa oprava motocykla nedá zabezpečiť v deň odtiahnutia k autorizovanému predajcovi značky KTM, asistenčné stredisko spoločnosti KTM zabezpečí zapožičanie vozidla (max. kategórie „Economy“ B) vrátane bezplatného benzínu a štandardného poistenia, ktoré bude k dispozícii do okamihu dokončenia opravy, avšak max. na 4 pracovné dni.*****

  POKRAČOVANIE V CESTE
  Asistenčné stredisko spoločnosti KTM bude kryť náklady na cestu (pre max. 2 osoby) z miesta poruchy do cieľa cesty, prípadne do miesta bydliska oprávneného vodiča. Odporúčané dopravné prostriedky:

  • taxík, pokiaľ je do cieľa menej ako 50 km,
  • vlak 1. triedy, pokiaľ je cieľ vzdialený od 50 do 1000 km,
  • let ekonomickou triedou, pokiaľ je do cieľa viac ako 1000 km.

  PREPRAVNÁ SLUŽBA
  PREPRAVA OPRAVENÉHO MOTOCYKLA
  Cestovné náklady na vyzdvihnutie opraveného motocykla u predajcu značky KTM preberá asistenčné stredisko spoločnosti KTM (možné dopravné prostriedky sú uvedené vyššie). Ak vyzdvihnutie jazdcom nie je možné, možno požiadať o transport na adresu bydliska. Asistenčné stredisko spoločnosti KTM zdieľa iba náklady vo výške, v akej by vznikli jazdcovi, pokiaľ by si sám zabezpečoval dopravu na miesto vyzdvihnutia motocykla. Zvyšnú sumu musí uhradiť sám jazdec. Asistenčné stredisko spoločnosti KTM na požiadanie zabezpečí prepravcu alebo profesionálnu doručovateľskú službu, ktorú si priamo objedná a zaplatí jazdec. Asistenčné stredisko spoločnosti KTM následne preplatí príslušnú časť nákladov podľa vyššie uvedeného kľúča. Táto služba sa použije len v prípade:

  • poruchy, vandalizmu, požiaru (v domovskej krajine aj v zahraničí),
  • pokusu o krádež (len v zahraničí).

  PREPRAVA NEOPRAVENÉHO MOTOCYKLA
  Ak sa motocykel po odtiahnutí k autorizovanému predajcovi značky KTM nedá opraviť do 4 pracovných dní, bude na základe vlastného uváženia asistenčného strediska spoločnosti KTM prepravený k autorizovanému domovskému predajcovi značky KTM (multi-preprava). Táto služba sa použije len v prípade:

  • poruchy, vandalizmu, požiaru (v domovskej krajine aj v zahraničí),
  • pokusu o krádež (len v zahraničí).

  Všetky informácie nájdeš v priečinku KTM Mobility Service:

  Download PDF

  * Celá doba životnosti pri jednovalcovom modeli znamená maximálne 60 000 km alebo 8 rokov (platí skoršia z oboch možností). V prípade dvojvalcového modelu je to 80 000 km alebo 8 rokov (platí skoršia z oboch možností).

  ** ALB, AND, AUT, BEL, BIH, BGR, HRV, CYP, CZE, DNK (vrátane Faerských ostrovov), EST, FIN, FRA (európske teritóriá a Réunion), Severné Macedónsko, DEU, GRC, HUN, ISL, IRL, ITA, SMR, VAT, LVA, LTU, LUX, MLT, MCO, NLD, NOR, POL, PRT, ROU, SRB, RUS, MNE, Kosovo, SVK, SVN, ESP, SWE, CHE, LIE, TUR a GBR (európske teritóriá vrátane Gibraltáru a Normanských ostrovov).

  *** Pre 1-valcové vozidlá: max. 60 000 km alebo 8 rokov, podľa toho, čo nastane skôr; pre 2-valcové vozidlá: max. 80 000 km alebo 8 rokov, podľa toho, čo nastane skôr.
  **** Krádež a pokus o krádež sú kryté, pokiaľ sa porucha stane v zahraničí
  ***** Platia všeobecné zmluvné podmienky požičovne automobilov