• 338707_KTM_390_ADVENTURE Action _42_
 • Mobility Service

  163918_KTM_FinanceIcons_mobility_black

  TVOJE MOBILITA JE U NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ

  12 MĚSÍCŮ ZDARMA MOBILITY SERVICE PŘI KAŽDÉ NOVÉ KOUPI A SERVISU SILNIČNÍHO MOTOCYKLU. 

   

  S celoživotním* Mobility Service od KTM jsi v bezpečí na cestách po dobu 12 měsíců – a zadarmo. Při každém servisu u autorizovaného prodejce KTM se tvůj bezplatný Mobility Service celoživotně prodlužuje až do dalšího servisu, resp. maximálně o 12 měsíců! Díky husté a profesionální asistenční síti již nejsou poruchy žádnou velkou pohromou – asistenční centrum KTM má nepřetržitou 24hodinovou službu, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce, po celé Evropě. Díky tomu budeš stále READY TO RACE. Pokud potřebuješ podrobnější informace, kontaktuj prosím svého prodejce KTM.

  342461_1290 SUPER ADVENTURE S

  PÁR TVÝCH VÝHOD

  • Nonstop servisní linka
  • Oprava na místě nebo
  • Odtažení
  • Ubytování
  • Náhradní vozidlo
  • Pokračování v cestě

  UDRŽÍME TĚ V SEDLE...

  V PŘÍPADĚ PORUCHY KONTAKTUJ DŘÍVE, NEŽ COKOLI PODNIKNEŠ, HORKOU LINKU ASISTENČNÍHO CENTRA KTM!

  Upozorňujeme, že hrazeny jsou pouze služby schválené asistenčním centrem KTM!

  322882_790 DUKE 2020

  TELEFON NA SERVIS:
  V TUZEMSKU: 0800124007
  MEZINÁRODNÍ: +420 261 104 598

  Pokud sis nekoupil motocykl ve své zemi, platí informace v zemi původu.

  UŽITEČNÉ INFORMACE

  Hrazeny jsou pouze služby schválené asistenčním centrem KTM. V případě poruchy vždy kontaktuj horkou linku!

  SLUŽBY MOBILITY JSOU PLATNÉ PRO MOTOCYKLY, KTERÉ BYLY ZAKOUPENY NEBO SERVISOVÁNY V NÁSLEDUJÍCÍCH ZEMÍCH: Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko

  342465_1290 SUPER ADVENTURE S

  ÚZEMÍ PLATNOSTI
  Poruchy, které nastanou v jedné z uvedených zemí**

  PŘEHLED KLÍČOVÝCH FAKTŮ
  KOOPERAČNÍ PARTNEŘI
  KTM a ARC Europe

  POJIŠTĚNÉ MOTOCYKLY
  Motocykly KTM s 24měsíční zárukou výrobce, které jsou homologovány pouze pro používání na veřejných komunikacích.

  PŘÍJEMCI SLUŽEB
  Vlastníci nebo řidiči a spolujezdci

  ROZSAH SLUŽEB
  Přístup k celoevropské síti poskytovatelů služeb a call centru pro naléhavé případy, které je v provozu 24 hodin denně. Asistenční centrum KTM zajistí služby po ověření identifikačního čísla vozidla (VIN), protože služby mobility se vztahují ke konkrétnímu motocyklu.

  SLUŽBY
  POKRYTÉ UDÁLOSTI
  Poruchy, vandalismus, krádež, pokus o krádež**** a požár

  OPRAVA NA MÍSTĚ
  Pokud nelze s motocyklem vyrazit na cestu nebo v ní pokračovat a problém se dá vyřešit na místě, zajistí asistenční centrum KTM opravu na místě.

  ODTAŽENÍ
  Pokud nelze s motocyklem vyrazit na cestu nebo v ní pokračovat a problém se nedá vyřešit na místě, zajistí asistenční centrum KTM odtažení motocyklu k nejbližšímu prodejci KTM (nebo k domácímu prodejci, pokud se nachází ve vzdálenosti do 50 km).

  ULOŽENÍ
  V případě poruchy bude zajištěno uložení motocyklu až do opětovného dodání / vyzvednutí / sešrotování po dobu maximálně 2 týdnů.

  NÁHRADNÍ DÍLY
  V případě poruchy v zahraničí zajistí asistenční centrum KTM v případě potřeby dodání náhradních dílů autorizovanému prodejci KTM. Náklady na přepravu jsou zahrnuty; náklady na náhradní díly zahrnuty nejsou.

  SEŠROTOVÁNÍ V ZAHRANIČÍ
  V případě vandalismu, požáru, krádeže nebo pokusu o krádež bude, pokud lze motocykl považovat za zcela zničený, zajištěno sešrotování. Náklady na přepravu na místo sešrotování jsou zahrnuty; celní poplatky a náklady na expertizu zahrnuty nejsou.

  UBYTOVÁNÍ
  V případě, že není možné provést opravu v den odtažení k autorizovanému prodejci KTM a pokud nastala porucha dále než 50 km od bydliště oprávněného řidiče, budou uhrazeny náklady na ubytování maximálně 2 osob na maximálně 4 noci v tříhvězdičkovém hotelu vč. snídaně.

  SERVIS KLÍČŮ
  V případě ztraceného / odcizeného / zničeného klíče, bude-li to považováno za nejvhodnější řešení, bude zajištěno doručení náhradního klíče řidiči (náklady na přepravu jsou zahrnuty) nebo autorizovanému prodejci KTM.

   

  STÁLE V SEDLE
  TRANSFERY
  V případě potřeby hradíme náklady ve výši až 77 € za poruchu (včetně DPH) na transfery k autorizovanému prodejci KTM, autopůjčovně, hotelu, nádraží, letiště atd. nebo od nich.

  NÁHRADNÍ VOZIDLO
  V případě, že není možné provést opravu v den odtažení k autorizovaném prodejci KTM, zajistí asistenční centrum KTM auto z půjčovny (max. Kategorie B – economy) včetně pohonných hmot a standardního pojištění do dokončení opravy, maximálně však na dobu 4 pracovních dní.*****

  POKRAČOVÁNÍ V CESTĚ
  Asistenční centrum KTM pokryje náklady na cestu (maximálně pro 2 osoby) z místa poruchy do cílové destinace nebo do místa bydliště oprávněného řidiče. Navrhované prostředky přepravy:

  • taxi: do 50 km od cílové destinace;
  • vlak (1. třída): od 50 do 1 000 km od cílové destinace;
  • letadlo (turistická třída): více než 1 000 km od cílové destinace.

  SLUŽBY PŘEPRAVY
  PŘEPRAVA OPRAVENÉHO MOTOCYKLU
  Asistenční centrum KTM uhradí náklady na cestu do místa vyzvednutí opraveného motocyklu u autorizovaného prodejce KTM (prostředky přepravy viz výše). Pokud nemůže motocykl vyzvednout řidič sám, může být přeprava na adresu bydliště řidiče objednána. V tom případě proplácí asistenční centrum KTM rovněž pouze náklady, které by vznikly, kdyby řidič přicestoval za účelem vyzvednutí vozidla sám. Rozdíl v nákladech hradí řidič sám. Na žádost zajistí asistenční centrum KTM přepravu přepravní společností nebo profesionální dodávací službou určenou a placenou přímo řidičem. Jak je uvedeno výše, jsou následné náklady částečně hrazeny asistenčním centrem KTM. Tato služba se poskytuje pouze v následujících případech:

  • porucha, vandalismus, požár (doma i v zahraničí);
  • pokus o krádež (pouze v zahraničí).

  PŘEPRAVA NEOPRAVENÉHO MOTOCYKLU
  V případě, že není možné motocykl opravit do 4 dnů po odtažení k autorizovanému prodejci KTM, bude motocykl – dle uvážení asistenčního centra KTM – přepraven k autorizovanému prodejci v místě bydliště řidiče (více způsobů přepravy). Tato služba se poskytuje pouze v následujících případech:

  • porucha, vandalismus, požár (doma i v zahraničí);
  • pokus o krádež (pouze v zahraničí).

  Veškeré informace najdeš ve složce KTM Mobility Service Folder:

  Download PDF

  *Celoživotně znamená max. 60 000 km nebo 8 let – podle toho, co nastane dříve – u 1válcových modelů a max. 80 000 km nebo 8 let – podle toho, co nastane dříve – u 2válcových modelů.

  ** ALB, AND, AUT, BEL, BIH, BGR, HRV, CYP, CZE, DNK (včetně Faerských ostrovů), EST, FIN, FRA (evropská teritoria včetně Réunionu), FYROM, DEU, GRC, HUN, ISL, IRL, ITA, SMR, VAT, LVA, LTU, LUX, MLT, MCO, NLD, NOR, POL, PRT, ROU, SRB, RUS, MNE, Kosovo, SVK, SVN, ESP, SWE, CHE, LIE, TUR a GBR (evropská teritoria včetně Gibraltaru a Normanských ostrovů).

  *** Pro jednoválcová vozidla: max. 60 000 km nebo 8 let, podle toho, která skutečnost nastane dříve; pro dvouválcová vozidla: max. 80 000 km nebo 8 let, podle toho, která skutečnost nastane dříve
  **** Krádež a pokus o krádež jsou pokryté, pokud k nim došlo v zahraničí.
  ***** Platí všeobecné obchodní podmínky autopůjčovny.