Údržba

Doporučení ohledně paliva

Informace o doporučeném palivu jsou uvedeny v uživatelské příručce. Palivo musí splňovat požadavky normy EN 228 nebo jejího ekvivalentu a musí mít odpovídající oktanové číslo (ROZ…).

Nepoužívejte palivo vyrobené z metanolu (např. M15, M85, M100) nebo s příměsí více než 10 % etanolu (např. E15, E25, E85, E100).

Servisní intervaly