Právní upozornění

© KTM Sportmotorcycle GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Jakékoli viditelné i neviditelné prvky tohoto webu, především pak videa, animace, obrázky, texty, zvuk a grafika, jakož i jejich uspořádání, jsou chráněny zákonem o duševním vlastnictví, zejména autorským právem. Obsah webových stránek KTM nesmí být používán, pozměňován, kopírován, předáván, šířen ani poskytován třetím stranám pro komerční účely. Některé webové stránky KTM mohou rovněž obsahovat obsah, na který se vztahují práva duševního vlastnictví třetích stran. Všechny obchodní značky na webu KTM jsou, pokud není výslovně uvedeno jinak, chráněné známky, které se vztahují zejména na nápisy KTM, emblémy, loga společnosti nebo štítky. 

Duševní vlastnictví obsažené na webu KTM, jako jsou zejména autorská práva a práva k ochranným známkám, patenty a designy, jsou chráněny, přičemž v tomto kontextu je výslovně uvedeno, že prostřednictvím těchto webových stránek neuděluje společnost KTM ani třetí strana žádnou licenci k jejich užívání. 

Přestože při tvorbě webu KTM bylo vynaloženo maximální úsilí, společnost KTM nemůže zaručit, že informace zde obsažené jsou správné a úplné. Společnost KTM neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené v důsledku použití webu KTM, pokud nejsou způsobeny hrubou nedbalostí ze strany společnosti KTM.

Společnost KTM na svých webových stránkách používá soubory cookie. Chcete-li získat více informací, přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů.