Informacje prawne

© KTM Sportmotorcycle GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie widoczne i niewidoczne elementy tej strony internetowej, w tym w szczególności nagrania wideo, animacje, zdjęcia, tekst, dźwięk i grafika, a także ich aranżacja, są chronione na mocy prawa o własności intelektualnej, a dokładniej przez prawo autorskie. Jakiekolwiek wykorzystywanie, zmienianie, powielanie, rozdawanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie zawartości KTM osobom trzecim do celów komercyjnych jest zabronione. Niektóre strony internetowe KTM mogą zawierać materiały objęte prawem własności intelektualnej osób trzecich. Wszystkie znaki towarowe na stronach internetowych KTM, o ile nie zostało wyraźnie zaznaczone inaczej, są chronione przez rejestrację znaku towarowego; dotyczy to zwłaszcza etykiet, emblematów, znaków logo firmy czy tabliczek znamionowych KTM. 

Własność intelektualna zawarta na stronach internetowych KTM, w tym zwłaszcza prawa autorskie i prawa do znaku towarowego, patenty i wzory, jest chroniona, a samo ich zamieszczenie na tych stronach internetowych nie skutkuje udzieleniem przez KTM lub osoby trzecie żadnych licencji na wykorzystanie tych praw. 

Mimo tego, że strony internetowe KTM są tworzone z najwyższą starannością, KTM nie może zagwarantować poprawności i kompletności zawartych na nich informacji. KTM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione wskutek korzystania ze stron internetowych KTM, chyba że są one wynikiem co najmniej rażącej niedbałości ze strony KTM.

KTM korzysta z plików cookie, aby ulepszać swoje strony internetowe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych.