• Przyjmij wyzwanie

  Stwórz własnego DUKE'a

 •    ENTER NOW

  Design Your DUKE Contest

  Przyjmij wyzwanie

  Przyjmij wyzwanie

  Design Your DUKE Contest

  Stwórz własnego DUKE'a

  Pokaż światu wymarzoną wersję DUKE'a w konkursie ZAPROJEKTUJ SWOJEGO DUKE'A! Oto Twoja szansa, aby przełamać reguły i stworzyć w 100% oryginalny projekt, który będzie Twoim dziełem! Najlepsza część? Efekt końcowy, czyli podgląd na prawdziwym motocyklu dzięki Vectary 3D Studio!

  Zajmij należne Ci miejsce na podium DUKE DESIGNER! Na co czekasz? Weź ołówek, tablet, laptop albo smartfon i zaprojektuj swojego DUKE'a.

  Ponieważ sami jezdzimy na motocyklach DUKE, doskonale wiemy jak ważne jest wyróznianie sie z tlumu. Jest to główny powód, dla którego dajemy Ci możliwość stworzenia własnego KTM DUKE i zobaczenia go na żywo.

  Co w tym jest dla Ciebie? Jako zwycięzca otrzymasz nowego KTM DUKE i razem z naszym gospodarzem Rokem Bagorosem umieścisz na motocyklu swój własny, zaprojektowany zestaw naklejek. Potem oboje wskoczycie na moto i od razu zrobicie kilka okrążeń. Wszystko to w środowisku, które sprawi, że Twoja pomarańczowa krew się zagotuje: w rodzinnym mieście rodziny DUKE - Mattighofen.

  Zacznij teraz!

  Weź udział w konkursie i zyskaj szansę na

  wygranie zupełnie nowego KTM

  4 proste kroki, aby zacząć

   
  1. Ściągnij szablon
  2. Użyj szablonów, aby stworzyć swój własny - GOTOWY DO WYŚCIGU - projekt KTM DUKE
  3. Skorzystaj z poniższego Vectary 3D Studio, aby przesłać i wyrenderować swój projekt na modelu 3D KTM DUKE
  4. Udostępnij swój projekt na Instagramie, używając hashtagu #DESIGNYOURDUKECONTEST

  Zasady konkursu

   

  1. W jednym wpisie możesz użyć wielu zdjęć z różnych punktów widzenia
  2. Możesz przesłać tyle projektów, ile chcesz
  3. Bądź cierpliwy: ze zwycięzcą skontaktujemy się osobiście do 21 lipca 2022 r
  4. W swoim projekcie nie możesz używać logo zarejestrowanych znaków towarowych (z wyjątkiem logo KTM)
  5. Aby wyrenderować obraz, musisz użyć aplikacji Vectary 3D Studio
  6. Tylko jeden projekt na post liczy się jako zgłoszenie

  Śledź hashtag, aby złapać inspirację

  #DESIGNYOURDUKECONTEST

   

   

  aby przesłać i wyrenderować swój projekt

  Ożyw swój indywidualny projekt KTM DUKE. Jak to działa? Po prostu prześlij swój projekt do aplikacji Vectary 3D Studio, wybierz obraz tła, obróć i zobacz wynik pod różnymi kątami, a następnie wyeksportuj zdjęcia. Aby wziąć udział w konkursie, po prostu postępuj zgodnie z regulaminem konkursu (wspomnianym powyżej) i opublikuj swoje projekty na Instagramie pod hashtagiem #DESIGNYOURDUKECONTEST

  Jeśli potrzebujesz pomocy przy korzystaniu z aplikacji Vectary 3D Studio, to koniecznie obejrzyj film instruktażowy, klikając przycisk poniżej.

  Rok Bagoroš

  Fabryczny zawodnik stunt KTM i ambasador DUKE — Rok Bagoroš — organizuje oficjalny konkurs KTM "Design your DUKE Contest". Znany ze swoich pokazów kaskaderskich, filmów na YouTube i unikalnych konstrukcji motocyklowych, które wyróżnia indywidualny projekt, idealnie pasuje do tego konkursu. Będąc tak kreatywnym, Rok nie zawahał się dołączyć do wyzwania i osobiście stworzył kilka projektów, aby zainspirować wszystkich pozostałych uczestników. Zobacz, czy też dasz radę zmierzyć się z wyzwaniem i dołącz do naszego konkursu!

  VECTARY 3D STUDIO

  Założona w 2014 roku przez Michala Koora (CEO) i Pavola Sovisa (CTO), Vectary jest platformą projektową, której celem jest udostępnienie tworzenia treści 3D dla wszystkich. Jest to jedyna platforma oparta na przeglądarce, która umożliwia tworzenie treści projektowych 3D i doświadczeń w rozszerzonej rzeczywistości (AR), które można udostępniać w Internecie i na większości urządzeń mobilnych. Zespół Vectary for Business dostarcza również szyte na miarę rozwiązania 3D i AR, dostosowane do marek i agencji.

   

   

   

   

  ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  Stwórz własnego DUKE'aDESIGN YOUR DUKE CONTEST

  Organizatorem konkursu jest KTM Sportmotorcycle GmbH, Stallhofnerstraße 3, 5230 Mattighofen (dalej „KTM”). Więcej informacji o KTM można znaleźć na www.ktm.com. Uczestniczyć w nim może każda osoba fizyczna mieszkająca w Europie, która ukończyła 18 lat („uczestnicy”). Z udziału wykluczeni są dyrektorzy organizatora i ich rodziny. Do udziału nie jest wymagany zakup towarów/usług organizatora. Wymagane jest tylko posiadanie ważnego, publicznego konta na Instagramie (przynajmniej na czas trwania konkursu) oraz dostęp do Internetu. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy potwierdzają, że akceptują niniejszy regulamin.

   
  ZASADY UCZESTNICTWA

  Uczestnicy, których dane osobowe nie są prawdziwe, zostaną wykluczeni z udziału. Podobnie zostaną wykluczeni uczestnicy, którzy próbują manipulować lub próbują manipulować procesem uczestnictwa i/lub konkursem i/lub w inny sposób naruszają warunki uczestnictwa. Wykluczenia można również dokonać retrospektywnie, a każda nagroda już przyznana, w tym przypadku może zostać odebrana.

   
  REALIZACJA KONKURSU, OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCY

  Pomyślny udział w konkursie i szansa na wygraną wymaga zamieszczenia zdjęcia na swoim Instagramie oraz użycia hashtagu: #DESIGNYOURDUKECONTEST. Konkurs zakończy się 21.6.2022 roku. Zwycięzca zostanie wybrany przez jury KTM oraz Roka Bagoroša i zostanie ogłoszony 21.7.2022.

  W przypadku spełnienia powyższych warunków, zwycięzca zostanie powiadomiony bezpośrednio na Instagramie z profilu @ktm_official. Nagroda zostanie przyznana tylko wtedy, gdy zwycięzca zaakceptuje powiadomienie o wygranej w ciągu trzech dni kalendarzowych od wysłania powiadomienia przez KTM. Jeżeli nagroda nie zostanie zaakceptowana przez zwycięzcę w tym terminie, nowy zwycięzca zostanie wybrany na podstawie ww. kryteriów rozstrzygających.

   
  NAGRODA
  • 1 KTM DUKE 2022*, 
  • zestaw naklejek stylizowany na zwycięski projekt, przekazanie motocykla i naklejenie zestawu naklejek w KTM Motohall, Mattighofen, AUSTRIA**
  • oraz voucher o wartości 2300 PLN na zakup części KTM PowerParts

  Płatność gotówką lub wymiana nagrody nie jest możliwa.

  KTM nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne krajowe konsekwencje podatkowe lub inne należności w związku z odbiorem nagrody. Takie opłaty lub podatki dotyczą wyłącznie relacji między zwycięzcą a jego krajowymi organami fiskalnymi i podatkowymi.

   

  WCZEŚNIEJSZE ZAKOŃCZENIE ORAZ ZMIANY W KONKURSIE

  KTM zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zmiany szczegółów konkursu w dowolnym momencie bez powiadomienia, jeśli z przyczyn technicznych lub innych nie można zagwarantować prawidłowego przebiegu konkursu lub uczciwość konkursu wydaje się być naruszona. Z tego nie wynikają żadne roszczenia wobec uczestników.

   
  PRAWA AUTORSKIE DO FILMÓW I FOTOGRAFII

  Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego projektu i postu na potrzeby konkursu, publikację przez KTM lub partnera na zlecenie KTM w celach reklamowych. W szczególności upoważnienie to obejmuje publikację na stronach internetowych i profilach na Instagramie KTM. Zwycięzca zgadza się, że jego zestaw naklejek zostanie wyprodukowany przez KTM i naniesiony na motocykl w KTM Motohall, Mattighofen, AUSTRIA. Ta aplikacja zostanie wykonana publicznie z udziałem ekipy filmowej. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana na piśmie. Takie odwołanie dotyczy wszystkich przyszłych publikacji, ale nie poprzednich.

   
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KTM

  KTM ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe tylko wskutek umyślnego działania i/lub rażącego niedbalstwa. Nie dotyczy to przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego przez zaniedbanie. Są to obowiązki, które są niezbędne do przeprowadzenia konkursu, a zatem uczestnik może polegać na ich spełnieniu. W takim przypadku odpowiedzialność KTM z tytułu zwykłego niedbalstwa ograniczona jest do typowych i przewidywalnych szkód. Szkody wyrządzone przez uszczerbek na życiu, ciele lub zdrowiu nie są objęte ograniczeniem odpowiedzialności.

   

  WYKORZYSTANIE DANYCH

  Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie do celów konkursu, jak opisano w niniejszych warunkach uczestnictwa. Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu RODO jest organizator konkursu, o którym mowa powyżej. Poprzez udział w konkursie uczestnik udziela organizatorowi niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie prawa do powielania wpisów na stronie internetowej oraz na platformach społecznościowych organizatora bez wynagrodzenia nawet po zakończeniu konkursu. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać na piśmie pod adresem e-mail privacy@piererindustrie.at. Takie odwołanie dotyczy wszystkich przyszłych publikacji, ale nie poprzednich. Organizator zobowiązuje się do starannego zarządzania danymi uzyskanymi w związku z realizacją konkursu. Przetwarzanie i udostępnianie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 punkt b) RODO.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane błędami, opóźnieniami i/lub przerwami w transmisji danych, błędami technicznymi, nieprawidłową i/lub niekompletną treścią oraz utratą lub usunięciem danych w związku z wirusami. Wykluczenie z konkursu, przedterminowe zakończenie, odpowiedzialność: Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestników, którzy manipulują konkursem i/lub naruszają regulamin lub dobre obyczaje i/lub w inny sposób niewłaściwie próbują wygrać konkurs i dyskwalifikują konkurencje, bez uprzedzenia oraz do wycofania wygranych bez uprzedzenia i ich odzyskania, jeśli to będzie konieczne. Ten konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani administrowany w żaden sposób przez Instagram ani w powiązaniu z nim. Uczestnik udostępnia swoje dane organizatorowi, a Instagram nie ponosi odpowiedzialności za elementy tego konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec zwycięzcy za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z lub w związku z Konkursem, przetwarzaniem danych i nagrodą. Cały konkurs podlega prawu austriackiemu z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Jeżeli jedno z tych warunków jest lub stanie się w całości lub w części nieważne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. Dochodzenie praw na drodze sądowej jest wyłączone.

  **KTM DUKE 125, 390, 890, 890R w zależności od odpowiedniego prawa jazdy

  ****koszty podróży, zakwaterowania i dostawy/transferu muszą być opłacone przez zwycięzcę i nie zostaną pokryte przez KTM