Konserwacja

Zalecane paliwa

Zalecane paliwo jest wskazane w instrukcji obsługi. Musi ono spełniać wymogi normy EN 228 lub jej odpowiednika i musi mieć odpowiednią liczbę oktanową.

Nie wolno używać paliwa na bazie metanolu (np. M15, M85, M100) lub z zawartością ponad 10% etanolu (np. E15, E25, E85, E100).

Okresy serwisowe

  • KTM_Servicezeiten_2022_12_EN.pdf Pobierz