• Prijmi výzvu

  Súťaž Navrhni svoj DUKE

 •    ENTER NOW

  Design Your DUKE Contest

  Flex your creative muscles

  Flex your creative muscles

  Design Your DUKE Contest

  Súťaž Navrhni svoj DUKE

  Ukáž sa svetu so súťažou DESIGN YOUR DUKE- NAVRHNI SVOJ DUKE! Tu je tvoja šanca prepísať pravidlá so 100% originálnym dizajnom - spraveným tebou! Najlepšia časť? Konečný výsledok môžeš vidieť vďaka 3D štúdiu Vectary!

  Zaujmi právoplatné miesto na stupňoch víťazov DUKE DIZAJNÉROV! Na čo čakáš? Vezmi pero, tablet, laptop, alebo smartphone a navrhni svoj vlastný DUKE.

  Nakoľko sme aj my sami DUKE jazdci, veľmi dobre vieme, aké dôležité je vystúpiť z davu. To je hlavný dôvod, prečo ti dávame príležitosť vytvoriť si vlastný KTM DUKE a nechať ho vyrábať.

  Aký to má pre teba celé význam? Ako víťaz dostaneš novú KTM DUKE a spolu s Rokom Bagorosom na ňu nalepíte tvoj jedinečný samolepkový set. Potom spolu vyrazíte urobiť pár kolečiek v domovine celej DUKE rodiny- Mattighofene, až sa ti bude variť tvoja oranžová krv. 

  Začni teraz!

  Zapoj sa do súťaže a

  získaj šancu vyhrať novú KTM

   

  4 jednoduché kroky na začiatok

   
  1. Stiahni si šablónu
  2. Použi šablóny na vytvorenie tvojho vlastného dizajnu - READY TO RACE - KTM DUKE
  3. Použi Vectary 3D Studio nižšie na nahranie a rendrovanie tvojho návrhu na 3D model KTM DUKE
  4. Zdieľaj svoj dizajn na instagrame s použitím hashtagu #DESIGNYOURDUKECONTEST

  Pravidlá súťaže

   
  1. Môžeš použiť viacero obrázkov z rôznych uhlov jedného dizajnu
  2. Môžeš nahrať ľubovoľný počet návrhov
  3. Buď trpezlivý: výhercu budeme osobne kontaktovať 21. júla 2022
  4. V tvojom dizajne nie je dovolené používať logá registrovaných ochranných známok (okrem loga KTM)
  5. Na vykreslenie obrázka musíte použiť aplikáciu Vectary 3D Studio
  6. Iba jeden dizajn na jeden príspevok sa ráta pre zapojenie sa

  Sleduj hashtag a inšpiruj sa

  #DESIGNYOURDUKECONTEST

   

   

  nahranie a rendrovanie tvojho návrhu

  Vytvor si svoj individuálny dizajn KTM DUKE. Ako to funguje? Jednoducho nahraj svoj návrh do aplikácie Vectary 3D Studio, vyber obrázok na pozadí, otoč a prezri si výsledok z rôznych uhlov a obrázky exportuj. Ak sa chceš zapojiť do súťaže, jednoducho dodržuj pravidlá súťaže (uvedené vyššie) a zverejni svoje návrhy na Instagrame s použitím hashtagu #DESIGNYOURDUKECONTEST

  Potrebuješ pomôcť s používaním aplikácie Vectary 3D Studio? Pozri si inštruktážne video kliknutím na tlačidlo nižšie

  Rok Bagoroš

  Továrenský kaskadér KTM a ambasádor DUKE Rok Bagoroš je hostiteľom oficiálnej súťaže KTM "Navrhni svoj DUKE". Je známy svojimi kaskadérskymi vystúpeniami, videami na YouTube a unikátnymi úpravami motocyklov s individuálnym dizajnom, ktoré sa dokonale hodia pre túto kampaň. Keďže je tak veľmi kreatívny, neváhal sa do výzvy zapojiť a už teraz vytvoril niekoľko návrhov, aby inšpiroval všetkých ostatných účastníkov. Chceš vedieť, či sa to podarí aj tebe? Prijmi výzvu zapojením sa do našej súťaže!

  VECTARY 3D STUDIO

  Vectary, ktorú v roku 2014 založili Michal Koor (CEO) a Pavol Sovis (CTO), je dizajnová platforma, ktorej cieľom je sprístupniť tvorbu 3D obsahu všetkým. Ide o jedinú platformu založenú na prehliadači, ktorá umožňuje vytvárať obsah 3D dizajnu a skúsenosti s rozšírenou realitou (AR), ktoré možno zdieľať na webe a na väčšine mobilných zariadení. Tím Vectary for Business tiež poskytuje 3D a AR riešenia na mieru, prispôsobené značkám a agentúram.

   

   

   

   

  PRAVIDLÁ A PODMIENKY ONLINE SÚŤAŽE

  Súťaž Navrhni svoj DUKE

  Organizátorom súťaže je KTM Sportmotorcycle GmbH, Stallhofnerstraße 3, 5230 Mattighofen (ďalej "KTM"). Viac informácií o KTM na www.ktm.com. Zúčastniť sa môže každá fyzická osoba, ktorá žije v Európe a má aspoň 18 rokov (ďalej len „účastníci“). Z účasti sú vylúčení riadiaci zamestnanci organizátora a ich rodiny. Pre účasť nie je potrebný žiadny nákup tovaru/služieb organizátora okrem platného a minimálne po dobu trvania súťaže verejného instagramového účtu a prístupu na internet. Účasťou v súťaži účastníci potvrdzujú, že akceptujú tieto podmienky.

   
  PRAVIDLÁ ÚČASTI

  Účastníci, ktorých osobné údaje nebudú pravdivé, budú z účasti vylúčení. Rovnako tak budú vylúčení účastníci, ktorí sa pokúsia súťaž zmanipulovať alebo sa pokúsia zmanipulovať proces účasti a/alebo inak porušia podmienky účasti. Vylúčenie je možné vykonať aj spätne a akúkoľvek cenu už udelenú v tomto prípade je možné odobrať.

   
  REALIZÁCIA SÚŤAŽE, OZNÁMENIE VÝHRY

  Úspešná účasť v súťaži a šanca na výhru si vyžaduje uverejnenie fotografie vo vašom kanáli na Instagrame, ako aj použitie nasledujúceho hashtagu: #DESIGNYOURDUKECONTEST. Súťaž bude ukončená 21.6.2022. Výhercu vyberie porota KTM a Rok Bagoroš a bude vyhlásený 21.7.2022.V prípade splnenia vyššie uvedených podmienok bude výherca priamo informovaný správou na Instagrame z profilu @ktm_official. Cena bude udelená iba vtedy, ak výherca prijme oznámenie o výhre do troch kalendárnych dní po odoslaní oznámenia KTM. Pokiaľ v tejto lehote nedôjde k akceptovaniu ceny výhercom, bude na základe vyššie uvedených určujúcich kritérií vybraný nový výherca.

   
  CENA
  • 1 KTM DUKE 2022*, 
  • súprava nálepiek v štýle víťazného dizajnu a odovzdanie motocykla a aplikácia nálepky v KTM Motohall (Mattighofen, Rakúsko)**
  • a poukážka 500 € na KTM PowerParts

  Peňažná výplata alebo výmena ceny nie je možná.

  KTM nenesie zodpovednosť za možné vnútroštátne fiškálne alebo iné dôsledky vo forme poplatkov v súvislosti s obdržaním ceny. Takéto poplatky alebo dane sa týkajú iba vzťahu medzi víťazom a jeho vnútroštátnymi fiškálnymi a daňovými orgánmi.

   

  PREDČASNÉ UKONČENIE A ZMENA SÚŤAŽE

  KTM si vyhradzuje právo na ukončenie alebo úpravu detailov súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ z technických alebo iných dôvodov nie je možné zaručiť riadne vykonanie súťaže alebo sa zdá, že je narušená férovosť súťaže. Nároky účastníkom z toho nevznikajú.

   
  AUTORSKÉ PRÁVA K VIDEÁM A FOTOGRAFIÁM

  Účastník súhlasí s tým, že jeho dizajn a feedpost budú zverejnené pre účely súťaže, môžu byť zverejnené KTM alebo partnerom povereným KTM na reklamné účely. Toto oprávnenie zahŕňa najmä zverejnenie na webových stránkach a instagramových profiloch KTM. Víťaz súhlasí s tým, že jeho súpravu nálepiek vyrobí KTM a aplikuje na motocykel v KTM Motohall, Mattighofen, RAKÚSKO, pričom táto aplikácia sa uskutoční verejne za účasti filmového fotografického štábu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Takéto zrušenie sa vzťahuje na všetky budúce publikácie, nie však na predchádzajúce.

   
  ZODPOVEDNOSŤ KTM

  KTM zodpovedá iba za úmysel a hrubú nedbalosť. To neplatí, ak ide o nedbanlivé porušenie podstatnej zmluvnej povinnosti. Ide o povinnosti, ktoré sú pre výkon súťaže nevyhnutné, pretože ich umožňujú, a preto sa na ich splnenie môže účastník spoľahnúť. V tomto prípade je zodpovednosť KTM za bežnú nedbanlivosť obmedzená na typickú a predvídateľnú škodu. Na škody spôsobené ujmou na živote, tele alebo zdraví sa obmedzenie zodpovednosti nevzťahuje.

   

  POUŽITIE DÁT

  Osobné informácie účastníkov budú použité iba na účely súťaže, ako je popísané v týchto podmienkach účasti. Zodpovednou stranou v zmysle GDPR je vyššie uvedený organizátor súťaže. Účasťou v súťaži udeľuje účastník usporiadateľovi bezvýhradné, územne neobmedzené právo reprodukovať príspevky na webových stránkach a sociálnych sieťach usporiadateľa bez nároku na odmenu aj po skončení súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať e-mailom na adresu privacy@piererindustrie.at. Toto odvolanie sa vzťahuje na všetky budúce publikácie, nie však na predchádzajúce. Usporiadateľ sa zaväzuje starostlivo spravovať údaje získané v súvislosti s plnením súťaže. Spracovanie a sprístupnenie údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

  Organizátor nie je zodpovedný za škody spôsobené chybami, oneskoreniami a/alebo prerušeniami prenosu dát, technické chyby, nesprávny a/alebo nekompletný obsah alebo za stratu či vymazanie dát spôsobené vírusom. Vylúčenie zo súťaže, predčasné ukončenie, zodpovednosť: Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez upozornenia vyradiť účastníkov, ktorí súťaž manipulujú a/alebo porušujú podmienky či dobré mravy a/alebo sa inak neoprávnene pokúsia vyhrať súťaž; súťaž zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia; stiahnuť svoje výhry bez upozornenia a v prípade potreby ich odobrať späť. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná Instagramom, ani v spojení s ním. Účastník sprístupňuje svoje údaje usporiadateľovi a Instagram nepreberá žiadnu zodpovednosť za  túto súťaž. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči výhercovi za akúkoľvek stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu vyplývajúcu zo súťaže, spracovania dát a výhry alebo v súvislosti s nimi. Celá súťaž podlieha rakúskemu právu s vylúčením kolíznych noriem. Pokiaľ by niektorá z týchto podmienok bola alebo sa stala úplne alebo čiastočne neplatnou, zostáva platnosť zostávajúcich ustanovení nedotknutá. Právo na právny postih je vylúčené.

  *KTM DUKE 125, 390, 890, 890R v závislosti od príslušného vodičského preukazu

  **náklady na cestovanie, ubytovanie a prepravu hradí výherca, nie KTM