Prohlášení společnosti KTM Sportmotorcycle GmbH (dále „KTM“) o ochraně osobních údajů:

My ve společnosti KTM respektujeme a chráníme soukromou sféru všech našich zákazníků a návštěvníků našich webových stránek (dále "návštěvník") a přísně dodržujeme zákony o ochraně osobních údajů. Osobní údaje se na těchto webových stránkách ukládají pouze v nutném rozsahu. V žádném případě se uložené údaje neprodávají. Následující prohlášení Vám poskytne přehled o tom, jak tuto ochranu provádíme a stejně tak o tom, k jakému účelu nutné informace podle čl.13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů o zpracování Vašich údajů, zvláště jaké kategorie údajů KTM od uživatelů webových stránek www.ktm.coma/nebo zákazníků autorizovaných prodejců ukládá. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro všechny webové stránky KTM a všechny produkty a služby, které KTM nabízí. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí v této souvislosti také pro veškeré koncernové podniky KTM, které případně údaje ukládají a/nebo zpracovávají.

 

Ukládání a zpracování osobních údajů

Všeobecně není na našich webových stránkách nutné, abyste zadávali osobní údaje. Pokud je to ale nutné ke splnění smlouvy s námi nebo k provedení předsmluvních opatření (srovnej čl. 6 odst. 1 lit b GDPR), potřebujeme případně Vaše osobní údaje. Všechny Vaše osobní údaje, zvláště konkrétně Vaše e-mailová adresa, Vaše jméno, Vaše adresa, Vaše datum narození ukládáme pouze tehdy, když nám je sami například k provedení smlouvy, objednávky, v rámci soutěží o ceny, k zaslání informačního materiálu nebo pro anketu či přihlášení k odběru zpravodaje, poskytnete. Návštěvníci se mohou samozřejmě rozhodnout, že neposkytnou žádné údaje a budou stránky používat anonymně, musí si být ale vědomi toho, že za určitých okolností budou moci používat stránky jen omezeně.

KTM uznává a respektuje důležitost zodpovědného použití údajů návštěvníků a zákazníků, které se ukládají. Bez Vašeho souhlasu KTM tyto údaje nepoužije k tomu, aby Vás kontaktovala a informovala Vás o produktových novinkách, službách a nabídkách.

 

Předání osobních údajů třetí straně

Pokud je to ze zákona nebo smluvně nutné nebo máme oprávněný zájem týkající se ochrany, může být v určitých případech nutné, abychom předali Vaše údaje našim koncernovým podnikům nebo externím obchodním partnerům.

Vaše údaje nebudou prodány externím třetím stranám, pronajaty nebo jinak předány. K tomu nepatří: důvěryhodní partneři, kteří nás podporují při provozování této stránky, v rámci vyřízení obchodu nebo při jiných službách, přičemž je samozřejmě zaručeno, že jsou zavázáni k zachování  mlčenlivosti. V rámci zpracování Vaší objednávky nebo dotazu pověřujeme částečně externí obchodní partnery, kteří jsou ale také v každém případě smluvně zavázáni k dodržení ustanovení o ochraně práv.

Další předání společnostem koncernu KTM nebo jiné třetí straně se provádí pouze tehdy, pokud se příjemce vůči KTM zavázal k dodržení platných ustanovení o ochraně osobních údajů.

Pokud v rámci zpracování údajů budou přibráni externí obchodní partneři, zajistili jsme, že jsou vybráni a kontrolováni za dodržování příslušných zákonných předpisů a také zavázáni k dodržení platných zákonných předpisů o ochraně osobních údajů. Kromě toho nedochází k žádnému dalšímu předání Vašich údajů.

Také bereme velice zodpovědně podnikově interní ochranu údajů. Naši zaměstnanci a námi pověření obchodní partneři jsou nám zavázáni k mlčenlivosti a k dodržení ustanovení o ochraně osobních údajů.

Všechny společnosti koncernu KTM spolupracují s důvěryhodnými partnery.

Konkrétně je možné předat Vaše osobní údaje nejbližšímu podniku koncernu nebo obchodnímu partnerovi:

PŘÍJEMCE

Společnosti koncernu KTM (seznam všech společností koncernu je uveden zde): https://www.ktmgroup.com/de/unternehmen/)

Prodejci nebo servisní partneři KTM (seznam je uveden zde):

https://www.ktm.com/at/haendlersuche/

Jiní obchodní partneři KTM (seznam je uveden zde):

https://www.ktm.com/at/gdpr/

 

Shromažďování a uložení uživatelských údajů

Při přístupu na webové stránky se ukládají následující elektronická komunikační metadata : IP adresa, datum a doba přístupu, název vyvolaného souboru, podstránka stejně jako anonymní identifikace uživatele, město, region a země uživatele, provozní systém uživatele, verze prohlížeče uživatele, nastavené interakce uživatele webové stránky, navštívené stránky uživatele, délka sezení a počet sezení uživatele, datum první návštěvy webové stránky, datum a doba každé interakce uživatele, setrvání na webové stránce, trvání dotazu uživatele, chybová hlášení webových stránek, datum, doba a trvání chybového hlášení. Ke statistickým účelům mohou být údaje anonymně vyhodnoceny. S těmito údaji se zachází přísně důvěrně a nepředávají se mimo systém KTM nebo třetí straně ledaže by to bylo nutné k vyplnění zákonných nebo smluvních povinností nebo se to dotýkalo oprávněných zájmů týkajících se ochrany KTM.

Smažeme nebo anonymizujeme Vaše údaje, jakmile už nejsou ke zprostředkování komunikace potřebné. Pokud dochází ke zpracování elektronických komunikačních metadat za účelem vyúčtování, ukládáme příslušná komunikační metadata až do konce uplynutí lhůty, během které může být faktura právoplatně napadena nebo může být uplatňován nárok na platbu. Protože popírání omylu podle rakouského Všeobecného občanského zákoníku (ABGB) musí být uplatněno během tří let od uzavření smlouvy (srv. § 1487 ABGB) a pohledávky v souvislosti s dodáním věcí nebo služeb v živnostenském provozu jsou promlčeny během tří let (srv. § 1486 odst. 1 Z 1 ABGB), ukládáme tato elektronická komunikační metadata na dobu tří let od uzavření smlouvy.

 

Cookies

 

Na webových stránkách KTM se mohou používat cookies. Cookie je malý datový záznam, který může být uložen na Vašem pevném disku. Tento datový záznam vytváří webový server, se kterým jste přes prohlížeč spojeni, a který je pak poslán Vám. Pomocí cookie můžete být při návštěvě webových stránek opět rozpoznáni, aniž by bylo nutno znovu zadávat data, která jste už předtím jednou zadali. Standardní nastavení většiny prohlížečů cookies automaticky akceptuje. Můžete ale svůj prohlížeč nastavit tak, že bude takové cookies odmítat nebo je předem zobrazí i s nutným požadavkem souhlasu. Kromě toho můžete cookies kdykoli na svém systému smazat. Zde se dozvíte kde:

aboutcookies.org

Během použití cookies se zpracovávají následující údaje: Jméno, příjmení, ulice, poštovní směrovací číslo, město, země, e-mailová adresa, datum narození.

Používáme cookies výlučně k účelu provedení nutného komunikačního procesu (srv. čl. 6 odst. 1 lit f GDPR) nebo pokud je to nutné k poskytnutí služeb přes naše webové stránky vyžádaných zákazníkem (srv. čl 6 odst 1 lit b GDPR). Kromě toho se používají cookies jen tehdy, když k tomu dáte výslovný souhlas (srv. čl 6 odst 1 lit a GDPR).

Cookies tohoto portálu můžete akceptovat nebo odmítnou přes následující odkazy: Cookies přijmout / Cookies odmítnout .

Pokud ke shromažďování a ukládání dat s cookies dochází oprávněně, děje se tak výlučně v anonymizované formě, takže neexistuje žádná zpětná vazba na Vás jako fyzickou osobu.

Následující cookies se momentálně používají na webových stránkách KTM k následujícím účelům:

ai_user – Stanoví jej třetí poskytovatel od Microsoft Azure pod jménem Application Insights. Cookie se používá ke kontrole výkonu, protokolování chyb, které se u klienta vyskytnou, a ke sledování, jak se webová stránka používá.

.ASPXANONYMOUS – Jednoznačná a anonymní identifikace uživatele, která se používá, aby bylo možné shromažďovat informace k personalizaci na webových stránkách.

ASP.NET_SessionId – Jednoznačná a anonymní identifikace uživatele, která se používá ke shromažďování informací k personalizaci na webových stránkách.

WishListAnonymousId – Jednoznačná a anonymní identifikace uživatele, která se používá k ukládání produktů na seznam přání aktuálního zákazníka.

cookies-accepted – Používá se ke zjištění, jestli aktuální uživatel odstranil zprávu o cookie na webových stránkách.

UserDetails – Používá se k uložení údajů o národnosti a poloze (ve stupních zeměpisné délky a šířky) uživatele. Speciálně pro personalizaci a služby podle mapy na webových stránkách (jako hledání prodejce).

Redirector – Používá se k uložení údajů přes jazyk webových stránek, který navštěvuje uživatel a používá se, aby uživatele při návratu na webové stránky převedl na odpovídající jazyk.

_gat – Stanoví jej třetí poskytovatel firmy Google pod jménem Google Analytics. Používá se, aby omezil počet dotazů, které jsou zasílány Google Analytics zároveň.

ai_session – Stanoví třetí poskytovatel od Microsoft Azure pod jménem Application Insights. Cookie se používá ke kontrole výkonu, protokolování chyb, které se u klienta vyskytnou, a ke sledování, jak se webová stránka používá.

_gat – Stanoví jej třetí poskytovatel firmy Google pod jménem Google Analytics. Jedná se o jednoznačnou a anonymní identifikaci uživatele, díky které je uživatel identifikován na webových stránkách při sledování interakcí uživatele a návštěv stránek.

_gid – Stanoví jej třetí poskytovatel firmy Google pod jménem Google Analytics. Jedná se o jednoznačnou a anonymní identifikaci uživatele, díky které je uživatel identifikován na webových stránkách při sledování interakcí uživatele a návštěv stránek.

_SCFA - Toto je nastaveno službou třetích stran společností Santander Consumer a Google Analytics. Je vytvořeno jedinečné a anonymní uživatelské jméno, které identifikuje uživatele na webových stránkách při sledování uživatelských interakcí v simulacích Santander Consumer. Platnost tohoto souboru cookie vyprší dva roky po vytvoření.

VehicleProduct-******* – Používá se k uložení konfiguračního kódu uživatele na specifické konfiguraci modelu na webových stránkách pomocí konfigurátoru. Část ******* je kód varianty vozidla, pro kterou byl generován cookie. Podle toho, na kterém vozidle uživatel používá konfigurátor, může být generováno více variant tohoto cookie.

 

Objem shromažďování údajů

Údaje, které nám předáte, zpracujeme k účelům zpracování smlouvy (srv. čl. 6 odst. 1 lit b GDPR), ke zpracování Vašich poptávek a k plnění zákonných závazků (srv. čl. 6 odst.1 lit c GDPR).

Pokud provedeme jeden z následně popsaných nebo jiných úkonů nebo poskytneme služby, chtěli bychom shromáždit a uložit Vaše osobní údaje a v každém případě Vás požádáme o výslovný souhlas při těchto činnostech:

 

  • Provedení výherní hry, reklamní akce, ankety nebo jiných charakteristik webových stránek;
  • Oznámení o změnách nebo zlepšení produktů nebo služeb, které se mohou dotýkat návštěvníků a zákazníků;
  • Zasílání informací návštěvníkům a stávajícím zákazníkům o tématech, která by pro Vás mohla být relevantní a/nebo zboží a služby, které se vztahují k již získaným produktům;
  • Zasílání informací k našim produktům;

 

Zasílání periodických e-mailů, jako např. zpravodajů:

Pokud se zákazníci/návštěvníci rozhodnou k tomu, že budou zapsáni na seznam odběratelů našich pravidelných e-mailových zpráv, obdrží periodické e-maily, ve kterých budou informováni o novinkách v podniku, aktualizaci produktů, podobných produktech, informacích o službách atd. Zákazníci/návštěvníci se mohou kdykoli rozhodnout, že už nechtějí být na seznamu příjemců těchto pravidelných e-mailových zpráv a nechtějí dostávat e-maily od KTM tak, že to písemně nebo elektronicky sdělí na kontaktní adresy uvedené pod bodem 13. Odvoláním souhlasu není oprávněnost zpracování na základě souhlasu až do odvolání dotčena.

 

Použití služeb webových analýz

Tyto webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. ("Google") Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho použití webových stránek. Informace vytvořené pomocí cookie, týkající se používání těchto webových stránek (včetně Vaší IP adresy), se zpravidla přenášejí a ukládají na server Googlu v USA. Google využívá těchto informací, aby vyhodnotil Vaše využívání webové stránky, sestavil zprávu o aktivitách na webové stránce pro provozovatele webové stránky a aby poskytl další služby spojené s využíváním internetu. Google tyto informace předává případně také třetí straně, pokud je to zákonem předepsáno nebo pokud třetí strana tyto informace z pověření společnosti Google zpracovává. Google v žádném případě nespojuje Vaši IP adresu s jinými údaji společnosti Google. Můžete instalaci cookies odpovídajícím nastavením svého prohlížeče zabránit; upozorňujeme ale na to, že v takovém případě nebudete zřejmě moci využít veškerých funkcí této webové stránky.

 

 Ukládání a ochrana osobních údajůá

Přijali jsme celou řadu bezpečnostních opatřeni, abychom zajistili bezpečnost Vašich osobních údajů, když zadáte nebo zašlete objednávku nebo se podíváte na své osobní údaje. Aplikujeme vhodné praktiky ke shromažďování, ukládání a zpracování údajů a přijímáme bezpečnostní opatření k ochraně před neoprávněným přístupem, změnami, dalšímu předávání nebo zničení osobních údajů, uživatelských jmen, hesel, transakcí, informací a jiných údajů, které jsou uloženy na našich webových stránkách. O tyto procesy se starají naši dodavatelé. Přenášení těchto údajů může zahrnovat zpracování a uzavření smluv na našich webových stránkách, stejně jako poskytování podpory.zp Přijímáme všechna příslušná opatření, abychom zajistili, že se s osobními údaji zachází bezpečně a v souhlasu s našimi směrnicemi na ochranu údajů.

Informace jsou chráněny v bezpečném prostředí kombinací fyzických a technických opatření. Neexistuje žádný veřejný přístup k těmto informacím. Všechny poskytnuté informace mohou vyvolat jen povolané osoby s přístupovými právy do našich systémů, které jsou zavázány zacházet s údaji přísně důvěrně. Kromě toho by nás národní legislativa mohla nutit ukládat informace po určitou dobu.

Osobní údaje uložené na webových stránkách KTM se ukládají v bezpečném provozním prostředí, které není přístupné veřejnosti. Někdy jsou osobní údaje před transakcemi navíc zašifrovány vhodnou bezpečnou technikou.

 Citlivá a soukromá výměna údajů mezi webovými stránkami KTM a návštěvníky probíhá přes zajištěné komunikační kanály SSL, je zakódována a zabezpečena digitálními podpisy.

KTM vyvíjí podnikatelskou činnost v mnohých zemích světa. Abychom mohli našim zákazníkům poskytnout jednotné služby, ať už jsou kdekoli, udržujeme naši domovskou stránku a webové stránky na celém světě. Když předáváte osobní informace na KTM, dáváte tím souhlas k tomu, že tyto informace se mohou přenášet, ukládat a zpracovávat i za hranicemi, v každé ze zemí, v nichž má KTM a jeho společnosti koncernu kanceláře. Seznam všech společností koncernu je uveden zde:

https://www.ktmgroup.com/de/unternehmen/

Internet není v žádném případě bezpečný. Proto byste měli dávat stále pozor na to, jaké informace zveřejňujete, když jste online. Nemůžeme zajistit bezpečnost informací, které elektronicky nebo jiným způsobem shromažďujeme, přebíráme ale všechny nutné kroky, abychom zajistili tu nejlepší dostupnou bezpečnost. Návštěvníci nám tedy předávají informace na vlastní nebezpečí.

V legislativě týkající se ochrany údajů platí zásada, že se osobní údaje ukládají jen tak dlouho, dokud je to k účelům, ke kterým se zpracovávají, nutné. Podle toho, k jakým účelům se Vaše osobní údaje ukládají, je doba jejich uchovávání různá:

ai_user – 1 rok od vyhotovení.

.ASPXANONYMOUS – 3 měsíce od vyhotovení.

ASP.NET_SessionId – po zavření webových stránek.

WishListAnonymousId – 1 měsíc od vyhotovení.

cookies-accepted – 10 let od vyhotovení.

UserDetails – 1 den od vyhotovení.

Redirector – 1 den od vyhotovení.

_gat – po uzavření webových stránek.

ai_session – po uzavření webových stránek.

_ga – 2 roky od vyhotovení.

_gid – 24 hodin po vyhotovení.

_SCFA – 2 roky po vytvoření

VehicleProduct-******* - 1 den po vyhotovení.

 

 Práva subjektu údajů

Máte kdykoli a bez udání důvodů právo na informaci o osobních údajích, týkajících se Vaší osoby, jejich původu a příjemce stejně jako účelu ukládání (čl.15 GDPR). Obraťte se v tomto ohledu na kontaktní adresy uvedené v bodě 13. Abyste obdrželi informaci, musíte se prokázat jako osoba, o které má být podána informace příp. doložit, že jste oprávněni přijmout informaci o třetí osobě. Dále bychom Vás chtěli informovat o tom, že máte právo své údaje nechat opravit nebo smazat (čl. 16 GDPR), požadovat omezení nebo zpracování svých údajů (čl. 18 GDPR), odmítnou zpracování svých údajů (čl. 21 GDPR) a také právo ona uplatnění přenosu údajů (čl. 20 GDPR).

Pokud by i přes naši povinnost zpracovávat zákonně Vaše údaje došlo mimo očekávání k porušení Vašeho práva na zákonné zpracování Vašich údajů, máte právo podat stížnost k orgánu dozoru nebo podat soudní opravný prostředek.

 

 Odkazy na cizí webové stránky

Na webových stránkách se mohou nacházet odkazy na cizí webové stránky, které nepatří ke skupině KTM. Pokud takové stránky navštívíte, nemůže KTM přebírat žádnou zodpovědnost za důvěrné zacházení s Vašimi údaji. Předání Vašich údajů z internetu probíhá částečně zašifrováno. Z tohoto důvodu není možné zcela vyloučit nepovolané seznámení třetí stranou.

 

Zasazení KTM o ochranu soukromé sféry dětí

Ochrana údajů dětí je pro nás velice důležitá. Proto zásadně neshromažďujeme nebo nezpracováváme údaje dětí, o kterých víme, že jim není 14 let, aniž bychom si předem nevyžádali kontrolovatelný souhlas zákonného zástupce. Kromě toho požadujeme od dětí při účasti na aktivitách jen tolik osobních údajů, které jsou absolutně nutné.

 

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Z důvodu rychlého vývoje internetu a právního stavu může být nutné, že čas od času provedeme úpravy v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Dbejte proto vždy na aktuální verzi.

 

Akceptování tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Použitím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů prohlašují návštěvníci, že toto prohlášení četli a porozuměli mu a akceptují jeho výlučnou platnost. Akceptování tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nenahrazuje žádný výslovný souhlas se zpracováním údajů.

 

 Kontakt

Pokud máte dotazy, které nebyly zodpovězeny v tomto prohlášení o ochraně údajů nebo pokud si k nějakému bodu přejete bližší informace, obraťte se prosím vždy písemně na KTM na následující adrese:

KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofner Straße 3
5230 Mattighofen
Rakousko

FN 295902 a, LG Ried
DIČ: ATU 636 409 56

E-mail: privacy@ktm.com

Prohlášení bylo naposledy aktualizováno dne Mai 2018